Bejelentkezés

*
*
Ha elfelejtette a jelszavát, ide kattinva kérhet újat.
Mégse

Regisztráció

*
*
Kérjük olyan e-mail címet adjon meg, amit valóban használ, mert ide fogjuk küldeni a visszaigazolást a rendeléseiről.
*
*
Belépés Facebook fiókkal
Regisztrált már nálunk? Ha igen, ide kattintva bejelentkezhet!
Mégse

Szerződési feltételeink

Szerződési Feltételeink


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Borealis webáruházat üzemeltető Grav Ékszer Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató/eladó adatai: Grav Ékszer Korlátolt Felelősségű Társaság ; székhelye 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lház. 1. em. cégjegyzékszáma : 01-09-400421 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, nyilvántartó szervezet :, adószáma : 22709161-2-41 e-mail: info@grav.hu telefonszám: +36 30 433 9374 tárhelyszolgáltató VOOV Informatikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 9400 Sopron, Bem u.3. nyilvántartó szervezet Győri Törvényszék Cégbírósága cégjegyzékszáma: 08-09-014400 adószáma: 13816283-2-08, e-mail cím: tel:)

továbbiakban: Szolgáltató) és a Grav Ékszer Kft által a Borealis webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.borealisora.hu weboldalon található elektronikus webáruházban, a webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.
1.1.1 Fogalom meghatározások
fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
szolgáltató: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás, ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el;
jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal;
távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
kellékszavatosság: a szolgáltató (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
termékszavatosság : a szolgáltató által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;
1.1.2.Alkalmazott és irányadó jogszabályok:
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

1.2. A Borealis webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A Borealis webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben, telefonon, telefaxon és elektronikus levélben(e-mailben) van lehetőség. A Felek közötti szerződés afogyasztó vételi ajánlatának a szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás tartalmazza a szerződés lényeges elemeit ( vevő neve, címe, a megrendelt termék megjelölés , ára. a szállítási feltételek stb.)
A termék tulajdonjoga a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésekor száll át a vásárlóra, tehát személyes átvétel esetén, helyszíni fizetéskor a termék(ek) árának megfizetésekor, banki átutaláskor, egyéb elektronikus fizetés igénybevételekor a pénzösszeg bankszámlánkra való érkezésekor illetve utánvétel esetén az utánvét összege a futárnak való átadásakor.
A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig megőrzi.
1.5 A Borealis webáruház üzemeltetését, a kiskereskedelmi tevékenységet a Grav Ékszer Kft . végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:
Székhely: 9400 Sopron, Várkerület 6..
Telefonszám: (+36) 99 324 283
E-mail: info@borealisora.hu
1.6 A Borealis webáruház ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:
Ügyfélszolgálat címe: 9400 Sopron, Várkerület 6.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között, szombaton 9.00-13.00 között
Telefonszám: (+36) 30 433 9374
E-mail: info@borealisora.hu
2. Regisztráció, megrendelés
2.1 A Borealis webshopban a vásárláshoz minden esetben érvényes regisztráció szükséges, de a vásárlás folyamata regisztráció nélkül is elkezdhető. Minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van előzetesen regisztrálni és saját profil létrehozásával megkönnyíteni a vásárlási folyamatot. A regisztrációt követően a vásárlói profil lehetőséget ad a webáruház egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is, többek között a későbbi vásárlásoknál nem kell újfennt a különböző szükséges adatokat újra begépelni..
2.2 A látogatóknak, vásárlóknak a jobb felső sarokban található "Profilom" blokk "itt tud regisztrálni" linkre kattintva van lehetősége regisztrálni, ahol a következő adatok megadására van kötelezően szükség: név, e-mail cím, jelszó illetve ugyanitt kerülhet sor a kötelezően elfogadandó Általános Felhasználói Feltételek és az Adatvédelmi Elvek elfogadására.
A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott email címre egy megerősítő emailt fog küldeni, amiben található linkre kattintva lehet a felhasználói fiókot, a regisztrációt aktiválni.

2.3 A felhasználó az oldalba való belépés után a jobb felső sarokban található "Profil" blokk "Adataim" menüpontra kattintva éri el felhasználói fiókját, amelyben aztán tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztrációkor megadott regisztrációs adatok, illetve ugyanitt van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok felvételére, a vásárlást és a kiszállítást megkönnyítő adatok felvitelére.
A profiladatok módosítása után a rendszer a megadott email címre egy értesítő emailt fog küldeni a változtatásokkal.
Elfelejtett jelszó esetén a "Profilom" blokk "Belépés" menüpontban az elfeljtett jelszó szakaszban lehet az ott található linkre kattintva új jelszót igényelni. Itt meg kell adni a regisztrációkor használt e-mail címet és a rendszer haladéktalanul megküldi az új jelszót a megadott e-mail címre, amivel azután már be lehet jelentkezni a webáruházba.
2.4 A felhasználó fiókját és adatainak törlését az info@grav.hu emailen lehet kezdeményezni, vagy a többi kommunikációs módokon. Ebben az esetben a rendszer adminisztrátorai a törlésre vonatkozó ígény beérkezését követően haladéktalanul a vonatkozó adatokat, a felhasználó profiljában található személyes és egyéb adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törölni fogják a webáruház rendszeréből.
A webshop vásárlóinak, a konkrét vásárlásoknak az adatait a Számviteli törvény és Adatvédelmi elveink szerint a törvényben meghatározott ideig őrizzük meg.
A felhasználói adatok törlésével párhuzamosan a rendszer a felhasználó megadott email címére az adatok és a fiók törléséről egy értesítést küld a felhasználónak.
2.5 A Borealis webshopban az egyes termék(ek) mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információk, a termék ára, a műszaki paraméterek és a termék fotója is. A kiválasztott termékek mellett található “TERMÉK KOSÁRBA HELYEZÉSE” gombra kattintva a kiválasztott terméket a kívánt mennyiségben a webáruház virtuális kosarába lehet helyezni. A kosárba tetszőleges termék helyezhető el.

2.6 A kiválasztott termék(ek) kosárba helyezését követően a kosár tartalma a menüsorban található kosárra kattintva érhető el. Itt módosítható a termékek darabszáma, illetve törölhetőek a kosárban lévő tételek.

2.7 A kosár termékeinek megrendeléséhez az „TOVÁBB” gombot megnyomva juthatunk el, ahol a megrendelő adatait, fizetés módját (utánvét/előre utalás/helyszíni átvétel és fizetés) és a szállítás mikéntjét illetve a szállítási címadatokat, számlázási adatokat lehet beállítani.
Itt van lehetőség a megjegyzés ablakban további információkat, kiegészítéseket, kéréseket(pl. kit milyen telefonszámon hívjon a futár, mikor tudja a vevő átvenni a terméket, stb.) mellékelni a megrendeléshez. Az adatok természetesen módosíthatóak, az esetleges gépelési hibák a megfelelő mezőre kattintással javíthatóak.
Ha mindent rendben találunk, a megrendelés jóváhagyásához a „TOVÁBB A RENDELÉSHEZ” gombbal juthatunk, amely lépés után a webáruház összefoglalja a megrendelés összes adatát. Ezt követően a "RENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE ÉS FIZETÉS" gombra kattintva lezárható a megrendelés, míg a "VISSZA AZ ADATOKHOZ" gombra kattintva módosíthatjuk a megrendelés paramétereit.

2.8 A megrendelés megtörténtét követően a webáruház a vevő e-mail címére egy elektronikus visszaigazloást küld a megrendelés részletes adataival.

2.9 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésekor jön létre, tehát személyes átvétel esetén a termék(ek) árának megfizetésekor, banki átutaláskor a pénzösszeg a webáruház bankszámlájára való érkezésekor illetve utánvétel esetén az utánvét összege a futárnak való átadásakor.

2.10 Ügyfélszolgálatunk Munkatársai az info@borealisora.hu címen, illetve munkaidőben a (06) 99 324 283-es telefonszámon készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

3. Fizetési módok és fizetési feltételek

3.1 A megrendelt termék(ek) ellenértékének kiegyenlítésére öt lehetőség kínálkozik a webáruházban:
• személyes átvétel esetén fizetés a helyszínen átvételkor
• kiszállítás esetén előreutalás banki átutalással
• kiszállítás esetén fizetés bankkártyával
• kiszállítás esetén fizetés PayPal fizetési rendszerrel
• kiszállítás esetén utánvéttel történő fizetés
A helyszínen történő termék átvételekor vásárlóinknak lehetősége van Sopronban üzleteinkben a 9400 Sopron, Várkerület 72. illetve a 9400 Sopron, Várkerület 6. cím alatt személyesen átvenni a megrendelt terméket, ahol az átvételt követően történik meg a fizetés készpénzzel, vagy bankkártyával.
Banki átutalás esetén vevőink a megrendelt termékek árát banki átutalással, előreutalással is kifizethetk webáruházunk számára. A fizetendő összeget a megrendelést követően kérjük bankszámlaszámunkra: 10700426-47873708-51100005 átutalni. Az összeg beérkezését követően a futárszolgálat szállítja ki a termékeket vevőinknek illetve személyesen is átvehető üzleteinkben.
Az átutaláshoz szükséges adatokat(megrendelés száma, számlaszám, megrendelt termék adatok) a megrendelés webáruházban történő lezárását követően automatikusan elküldött email visszaigazolás részletesen tartalmazza.
Bankkártyás fizetés esetén vevőink a megrendelt termékek árát bankkártyás fizetéssel, előreutalással is kifizethetik webáruházunk számára. A Borealis webáruházban az OTP Bank fizetési rendszer működik, ahol ezt a fizetési módot választva a vevő automatikusan átkerül az OTP Bank fizetési oldalára. A fizetési oldalon a kártyaadatok megadásával elindul a tranzakció.
A fizetés eredményéről a rendszer tájékoztatja a vásárlót, a kártyatulajdonost, majd a vásárló visszairányításra kerül a webáruház oldalára.
Az összeg beérkezését követően a futárszolgálat szállítja ki a termékeket vevőinknek vagy a termék átvehető üzleteinkben személyesen.
PayPal fizetési rendszerrel történő fizetés esetén vevőink a megrendelt termékek árát a PayPal elektronikus számla segítségével, előreutalással is kifizethetk webáruházunk számára. Amennyiben a vásárló ezt a fizetési módot választja az oldal automatikusan átnavigálja a fizetéskor a PayPal biztonságos fizetési oldalára, ahol a PayPal rendszer segítségével automatikusan és biztonságosan megtörténhet a termék árának a megfizetése. Az összeg beérkezését követően a futárszolgálat szállítja ki a termékeket vevőinknek vagy a termék átvehető üzleteinkben személyesen.
Utánvéttel történő fizetés esetén megrendelést követően a házhozszállításkor a helyszínen a futárnak a termékcsomag átvételét követően helyben kell készpénzben kiegyenlíteni a termék árát.

3.2 A megrendelt termék(ek) átvételére házhozszállítás esetén a futárcéggel történő kiszállítás keretében van lehetőség.

3.3. A megrendelt termékek kiszállítását/házhoz szállítását a Borealis webáruház üzemeltetője a Szolgáltató . megbízásából a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futár cég végzi, amely cég a megrendelést követően a megrendeléskor megadott szállítási címen két alkalommal megpróbálja a kézbesítést teljesíteni.

3.4 A webáruházban megvásárolható termékeinket védő csomagolásban szállítjuk megrendelőinknek, termékcsomagjainkat egységesen 15.000,-Ft feletti vásárlás esetén költségmentesen, 15.000,-Ft alatti vásárlás esetén 1500,-Ft szállítási díj felszámításával szállítjuk ki a vásárlóink által megadott szállítási címre.

3.5 A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban az ügyfél nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet, kontakt telefonszámot megadni(erre a megrendelés folyamatánál, a megjegyzés mezőben nyílik lehetőség). A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!- Fontos! Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés(hiány) esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot .A csomagban megtalálja a számlát, a használati útmutatót, a garanciális feltételeket és szerződési feltételeink nyomtatott verzióját, amely tartalmazza az ügylettel kapcsolatos adatokat, információkat.

3.6 A szállítást végző futárcég honlapja: www.gls-hungary.com A futárcég szállítási feltételeit a fenti honlap “Általános üzleti feltételek” menüpontra kattintva éri el. A futárcég központi telefonszáma, kapcsolati űrlapja a fenti honlap “Kapcsolat” menüpontja alatt érhető el.

3.7 Szállítással kapcsolatos kérdések esetén az info@borealisora.hu email címen vagy a (+36) 99 324 283 telefonszámon a webáruház üzemeltetőjének kollégájához lehet fordulni munkaidőben.

3.8 A weboldalon megjelenő kedvezmények, akciók és kupon kódok, minden esetben 10 000 Ft érték feletti vásárlás esetén érvényesek, kivéve ha ettől a kedvezmény kihirdetésében eltérünk.

4. Az elállás joga, az elállás részletei

4.1 Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása illetve átvétele után el kíván a vásárlástól állni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.

4.2 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette.
Több termék adásvétele eseten, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljása szolgáltatott termék átvételének napjától; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvétele napjától gyakorolhatja az ügyfél az elállás jogát.
Természetesen az ügyfél a termék megvásárlásától a termék átvétele, kiszállítása előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.

4.3 Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a termék átvételét követő 14 naptári napon belül postán, telefaxon vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak és az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket is a webáruház számára.

4.4 Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:
Elállási nyilatkozatminta
Címzett: Grav Ékszer Kft Kft., 9400 Sopron, Várkerület 72., Email: info@borealisora.hu
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése ]
Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]
A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó címe: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]
Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]

4.5 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Ha az ügyfél, a fogyasztó a jelen fejezetben leírtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.
A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. A visszatérítés mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semminenű többletköltség nem terheli.

4.6 Elállás esetén a Fogyasztót, az Ügyfelet kizárólag a termék visszaküldésének a közvetlen költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

4.7 A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó és a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

4.8 A fogyasztó, az ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát webáruházunkban az alábbi esetekben:
a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ilyen termék például a szöveges medállal ellátott nyaklánc, amelyet egyedi tervezés alapján készítünk el így nem áll módunkban visszavenni,

c) csökkentett árú (akciós) termék vásárlása esetén - amennyiben a vásárló elállási jogával szeretne élni - pénzvisszafizetési lehetőséget nem áll módunkban biztosítani. Csökkentett árú (akciós) terméket listaáras termékre cserélni nem lehetséges, kizárólag csökkentett árú termékre történő cserét tudunk biztosítani.

 

5. Kiterjesztett pénzvisszafizetési garancia

5.1 A Borealis webáruház üzemeltetője az Grav Ékszer Kft. a webáruházban vásárolt termékek esetén 16 napos pénzviszzafizetési garanciát biztosít vásárlóinak.
Vásárlóinknak nem kell aggódni az ajándék kiválasztásánál, minden egyes terméket, ezüst ékszert, arany ékszert, karikagyűrűt, karkötőt, nyakláncot, karórát, vagy más divatékszert, amit a Borealis Óra Webshopról rendel meg a felhasználó, 16 napig bármikor visszacserélhető vagy visszaküldhető cégünknek és mi másik termékre cseréljük, vagy visszaadjuk a megvásárlot termék árát.

5.2 A kiterjesztett pénzvisszafizetési garancia érvényesítése csak az eredeti számlával, az eredeti bizonylattal, az eredeti (dísz)csomagolás visszaküldésével és a hibátlan, sérülésmentes termék visszaküldéséval érvényesíthető ügyfélszolgálatunknál.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállási feltételek

6.1.Hibás teljesítés:
A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Hibás teljesítési vélelem
Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével ( ezen rendelkezés 2022.01.01.utáni adásvételeknél alkalmazandó )

6.2. Kellékszavatosság

6.2.1.Kellékszavatossági jogok
A szolgáltató a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - a (c) bekezdés szerinti kivétellel - a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (d) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
c) Fogyasztó és Szolgáltató közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, - kötött szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

6.2.2) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.2.3.) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6.2.4.) A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6.2.5.) A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

6.2.6) Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6.2.7) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

6.2.8) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6.2.9) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

6.2.10.) Kicserélés vagy elállás esetén a Fogyasztó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

6.3. A Szolgáltató megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a

6.3.5.)bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy a (6.3) bekezdés szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

6.3.1) Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

6.3.2) A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

6.3.3.) Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

6.3.4.) A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

6.3.5) A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.

6.3.6) Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

6.3.7) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – az előző bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
a) a fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és
b) a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

6.4. Termékszavatosság

A Szolgáltató által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

6.5. Jótállás

6.5.1.Amennyiben a Szolgáltató a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jelen általános szerződési feltételekben rögzítetteknek megfelelő feltételekkel vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Szolgáltató a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.
A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6.5.2 Óráinkra és ékszereinkre a törvény által meghatározott jótállást, illetve jótállási időt vállaljuk, kivéve ha a termék melletti leírásban ettől eltérünk.
A garanciális javításokat a szakszervízek bevonásával végezzük el .
A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

6.5.3 A nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibát jótállás keretében a Szolgáltató nem köteles elvégezni.

6.5.4 Óráinkat és ékszereinket parfümtől, krémektől, gyógyvíztől és minden más vegyszertől óvni kell. Az erős napsugárzás általi felhevülés az órák szerkezetét tönkre tehetik. Lefekvés előtt az ékszereket le kell venni, azért hogy ne sérüljenek.

6.5.5 Óraelemekre jótállást nem tudunk vállalni.

6.5.6 Ékszereink a hatályos magyar törvények szerint a megfelelő súlykategóriában fémjelzést tartalmaznak. A fémjelzés nem tekinthető hibának.

6.5.7.Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a Szolgáltató a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.

6.5.8.A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:
a) az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
b) a jótállásra kötelezett nevét és címét;
c) a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
d) azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
e) a jótállás feltételeit.

6.5.9) A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

6.5.10.) A jótállási kötelezettséget nem érinti, ha a (4)-(5) bekezdés szerinti bármely feltétel nem teljesül.

6.6. Kártérítési igény
A Szolgáltató köteles megtéríteni a Fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.
A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

6.7. A Szolgáltató kötelezettségei a szerződés megszüntetése esetén

6.7.1.A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a fogyasztó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.
Ha a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.
A szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

6.7.2.A vállalkozás a fogyasztó személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően köteles kezelni.

7. Szerzői jogvédelem

7.1 A weboldalunkon (www.borealisora.hu) található képek, videók, szövegek, megnevezések a Borealis márkanév és minden más tartalom az Grav Ékszer Kft ?? tulajdonát képezik. Ennek a tartalomnak mindennemű másolása, felhasználása akár részben vagy megváltoztatva, kizárólag az Grav Ékszer Kft írásos engedélyével lehetséges. Ezen anyagok engedély nélküli felhasználása büntetőjogi és polgári jogi felelősséget von maga után.

7.2 Azok az anyagok amelyeket az Grav Ékszer Kft. más cégtől kapott felhasználásra ugyancsak a cégek szerzői jog védelme alatt állnak.

8. Egyebek

8.2 A szolgáltató nem felelős az olyan kárért amely nem neki felróható okból a Borealis webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A vásárló felelős a Borealis webáruházához a vásárló oldaláról való kapcsolódásáért és a Borealis Áruház weboldalán történő vásárlás során neki felróható okból bekövetkező műszaki problémákért és esetleges károk bekövetkeztéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Borealis webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

8.3 A Borealis webáruház ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Borealis webáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.

9 A vásárlással kapcsolatosan keletkező panaszok kezelési módja
A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

9.1. A fogyasztói panaszok bejelentése, a panaszok kezelése
Ha az Fogyasztó a vásárlással kapcsolatosan Panasszal él, azt személyesen, telefonon, elektronikus úton vagy írásban teheti meg az ügyfélszolgálat 1.6. pontban rögzített elérhetőségein. Az ügyfélszolgálaton személyesen vagy telefonon tett Panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az Előfizető a személyesen vagy telefonon tett panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a Panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Előfizetőnek átadja. Ha a személyesen vagy telefonon tett Panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a személyesen vagy telefonon tett Panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Előfizetőnek átadja, egyebekben az írásban tett Panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el (Fgytv. 17/A. § (3)). Az Előfizetők személyes ügyfélszolgálatokon, értékesítési pontokon a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az adott üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos Panaszaikat és javaslataikat. Szolgáltató a Panaszt kivizsgálja, és a Fogyasztót a vizsgálat eredményéről a bejelentéstől számított 30 napon belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően írásban értesíti, a Panaszt érdemben megválaszolja. Ha a Szolgáltató a Panaszt elutasítja, azt köteles megindokolni (Fgytv. 17/A. § (6)). Ha a szükséges vizsgálatokat a Szolgáltató nem tudja ezen idő alatt teljes körűen elvégezni, illetve az elbíráláshoz szükséges véleményeket, információkat beszerezni, a Szolgáltató a vizsgálati idő meghosszabbodásáról a Fogyasztó részére külön értesítést küld.

9.2.Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató nem foglalkozik érdemben azon Előfizetői bejelentésekkel/megkeresésekkel, melyek formájuknál vagy tartalmuknál (pl. témájuknál, hangvételüknél vagy érthetőségüknél) fogva alkalmatlanok az azokon alapuló bejelentések, megkeresések kivizsgálására és megválaszolására, továbbá amelyekből nem azonosítható a Szolgáltatóval vagy a vásárlással kapcsolatos probléma. A Fogyasztó köteles az ügyfélszolgálat igénybevételekor, továbbá az a panaszok bejelentése megtétele során tartózkodni a zaklató, a közízlést vagy az emberi méltóságot, vagy a Szolgáltató, a Szolgáltató munkavállalóinak vagy a Szolgáltató szerződéses partnereinek, azok munkavállalóinak jogait, jogos érdekeit sértő magatartástól, valamint a joggal való visszaéléstől.
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

9.3.A hatáskörrel rendelkező szervek felsorolása és elérhetősége
A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése érdekében a Fogyasztó a panaszával a fogyasztóvédelmi hatósághoz, a békéltető testületekhez és a bíróságokhoz fordulhat, illetve az online vitarendezési platformot is igénybe veheti.

9.3.1. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, így a Fogyasztó az illetékes fogyasztóvédelmi szervekhez is fordulhat.
A hatóság elérhetőségei:
Győr-Moson –Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki, Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (Címe: 9022 Győr, Türr István u. 1.) telefon: (96) 795-951, e-mail:fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

9.3.2. Békéltető testületek előtti eljárás
A vásárlásból eredő vita esetében a Fogyasztó – amennyiben a szolgáltatást fogyasztóként veszi igénybe – panasza Szolgáltató általi elutasítása esetén békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület eljárására vonatkozó szabályokat az Fgytv. tartalmazza. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Fogyasztó az eljárást a békéltető testület elnökéhez megfelelően benyújtott, írásbeli kérelmével indíthatja el. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése.
Az illetékes békéltető testület elérhetőségei:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület - 9021 Győr, Szent István út 10/a.
elektronikus cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu, telefonszám: +36 96 520-217

9.3.3. A bíróságok hatásköre
Ha a Felek békés úton, peren kívül nem tudják a vitáikat rendezni bírósághoz fordulhatnak. A Szolgáltató és a Fogyasztó a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv.szerinti hatáskörrel és általános ill. különös illetékességgel rendelkező bíróság járhat el.

9.3.4.Online vitarendezés
Az Európai Bizottság egy internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) működtet azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet, azaz egy alternatív vitarendezési testületet a panasz kezelésére.
Az OVR platform a https://webgate.ec.europa.eu/odr oldalra kattintással érhető el.
Az online vitarendezés az Európai Unió valamennyi tagállamában, Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinbe érhető el. A magyar és az előbb felsorolt bármely országban honos online vállalkozással, szolgáltatóval szembeni panaszok, jogviták esetén is lehetőség van online vitarendezésre.
Azok a vitarendezési testületek (hazánkban a békéltető testületek) szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos működési és minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek, illetve az Európai Bizottság részére bejelentettek.
A platform a fogyasztók és a szolgáltatók számára egyaránt megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését. Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a https://webgate.ec.europa.eu/odr linkre kattintva három egyszerű lépésben tölthetik ki a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a felhasználók a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják. A platform többnyelvű; fordítói szolgáltatás révén segíti a különböző európai országokból származó feleket érintő viták rendezését. A honlap az EU összes hivatalos nyelvén, továbbá izlandi és norvég nyelven áll rendelkezésre. Tehát ha a Fogyasztó az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a szolgáltatóval a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.
A panasz benyújtásához nem szükséges speciális regisztráció, de tekintettel arra, hogy az OVR-platformot az Európai Bizottság üzemelteti, az online vitarendezés lefolytatásához szükséges egy EU login fiókot létrehozni az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Ügy az alábbi linkre kattintással indítható:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
A Fogyasztó az OVR-platformon közvetlenül a szolgáltatóval is tudja rendezni a problémát. Ez akkor lehet hasznos, ha még nem lépett kapcsolatba a szolgáltatóval vagy a szolgáltató nyitott a párbeszédre. Az OVR-platform értesíti a szolgáltatót a Fogyasztó kérelméről. Ha a szolgáltató hajlandó megbeszélni az ügyet, akkor a platformon keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik.
A megegyezésre a feleknek összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésére. A Fogyasztó és a szolgáltató is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből. A szolgáltató listát is készíthet azokról a vitarendezési testületekről, amelyek bevonását a megoldás közvetlen keresése helyett javasolja. Ebben az esetben 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy megállapodjanak a vitarendezési testületben, különben a platformon lezárásra kerül az ügy.
Ha a szolgáltató a Fogyasztó kérelmét azonnal elutasítja, illetve az egyik fél kilép a folyamatból vagy 90 nap után sincs eredmény,a Fogyasztó vitarendezési testületet is bevonhat vagy egyéb jogi megoldással élhet. Az egyéb jogi lehetőségekről itt tájékozódhat:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2
Hogyan történik a vita rendezése vitarendezési testület bevonásával?
A fogyasztó az OVR-platformon engedélyezett vitarendezési testületet is bevonhat a probléma megoldásába. A vitarendezési testület egy olyan semleges harmadik fél, amely abban segít, hogy a fogyasztó és a kereskedő megoldhassa a vitás kérdést. Ez a bírósági eljárásnál kevésbé költséges és gyorsabb alternatívát kínál. Az OVR-platform értesíti a kereskedőt az Ön panaszáról. Ha a kereskedő beleegyezik az OVR-folyamatban való részvételbe, meg kell egyezniük, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyüket. A kereskedő összeállítja az általa ajánlott vitarendezési testületek listáját, Ön pedig a platformon választ egyet vagy új listát kér. A panasz benyújtásától 30 nap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy közösen kiválasszák az ügyüket kezelő vitarendezési testületet.
Ha ez idő alatt nem tudnak megegyezni a vitarendezési testületben vagy a kereskedő nem vesz tudomást a panaszról, Ön más vitarendezési megoldással is megpróbálkozhat. Az egyéb jogi lehetőségekről itt tájékozódhat:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2
Az OVR kapcsolattartó pont nyújt tájékoztatást és technikai segítséget az OVR-platform használatához és az online vitarendezés folyamán. Fontos, hogy az ún. OVR pont nem vesz részt érdemben az online vitarendezés folyamatában. 2019. szeptember 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ látja el a hazai OVR kapcsolattartó pont feladatait.
A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:
Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Fogyasztói Központ
Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-52-33
E-mail: odr@itm.gov.hu
A fenti tájékoztatás mellett Európai Bizottság OVR honlapján bővebb tájékoztatás érhető el az alábbi linkeken:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.help.new
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

9.4 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan jövőre nézve módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a hatálybalépést követően létrejött megrendelésekre, szerződéskötésekre érvényes.

9.5 Amennyiben a weboldalunkon nyilvánvalóan tévesen van feltüntetve egy ár, (például 8000 Ft helyett 80 Ft) az ebből következő ajánlat semmisnek tekintendő és a vásárlási igény teljesítésétől cégünk eláll.

9.6. A jelen ÁSZF-nek a fogyasztóvédelmi jogszabályok 2022.01.01-i hatállyal történő módosításai azoknak megfelelően 2022.01.01-től hatályosak.

Sopron, 2022 április 29.